مصاحبه

مصاحبه امیررضا اکبری نیا مدیر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مقابله با ویروس کرونا

متن مصاحبه امیررضا اکبری نیا مدیر مرکز آموزشی درمانی کوثردر خصوص اقدامات صورت گرفته برای مقابله با ویروس کرونا

از چه زمانی اقدامات بیمارستان کوثر برای مقابله با بیماری کرونا آغاز گردید؟

در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و به اعلام موارد مثبت در استان قزوین در اواسط اسفند ماه اقداماتی پیشگیرانه و بهداشتی در این مرکز با برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات مهم آغاز شد .

 این اقدامات شامل چه کارهایی بود ؟

در اولین قدم برای حفظ سلامت کارکنان ،بیماران و همراهانشان در این مرکز ، درب ورودی حکم آباد برای جلوگیری از تردد اضافه و کنترل بهتر و دقیق تر مراجعین و کارکنان  بسته شد همچنین در همان روزهای اول ، دستگاه تب سنج تهیه و تمام کارکنان و مراجعین کنترل تب و علایم مشکوک شدند ودر صورت مشاهده تب و سایر علایم از ورود این افراد به مرکزجلوگیری گردید (این طرح همچنان در حال اجرا می باشد ).

آموزش و آگاه سازی چگونه صورت گرفته ؟

قبل از درگیری وسیع  چندین دوره آموزشی توسط متخصصین عفونی و کارشناسان مربوطه برای همکاران کادر درمان و اداری برگزار شد و پس از شیوع در استان ضمن لغو کلیه جلسات  پمفلت هاو دستورالعمل هاو مطالب آموزشی از طریق اتوماسیون  برای کلیه کارکنان در فایل آموزش مرکز بارگذاری گردید .

آیادرخصوص تهیه اقلام  حفاظت فردی به مشکل برخورده اید ؟

خیر . اقلام حفاظت فردی مانند ماسک  ،دستکش برای کلیه کارکان اداری و درمانی وشیلد، لباس های سرهمی و گان  برای واحدهای درگیر با بیماران کرونایی با هماهنگی معاونت محترم درمان تهیه شده است و تا امروز کمبودی بابت این موارد نداریم .

البته قابل ذکراست که کمک خیرین  بزرگوار استان نیز یاری دهنده ما بوده است .

آیا اقدام خاص دیگری در این مرکز صورت گرفته است ؟

برای بالابردن ضریب امنیت و همچنین بهداشت روانی مراجعین و کارکنان گند زدایی و ضد عفونی کلیه سطوح در واحدهای درمانی و اداری هر 6 ساعت با همراهی کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ایی همچنین در سطح وسیع به وسیله تراکتورهای مخصوص سم پاشی  گند زدایی محوطه ،حیاط بیمارستان ،دیوارها و درب ها نیز دوبار در هفته انجام می شود .

آیا شیوع بیماری کرونا در ارائه خدمات مرکز تاثیر داشته است ؟

البته با توجه به تک تخصصی بودن این مرکز، مانند سایر مراکز با بیماران مواجهه نداشته ایم ولی برای حفظ سلامت کارکنان و بیماران  عمل های غیر اورژانس کنسل شدند و پذیرش  بیماران سرپایی نیز تا حدودی  محدود شد .

 فعالیت بخش های درمانی و فعالیت درمانگاه ها در حال حاضر به چه صورت است ؟

پس از تهیه گایدلاین و خط مشی مخصوص ،اجرای طرح فاصله گذاری با نصب برچسب های قرمز ، گندزدایی در فواصل زمانی مشخص و تجهیز همکاران در حال حاضر تمام درمانگاه ها فعالیت خود را مجدد شروع نموده اند .