اطلاعیه
وقت ملاقات حضوری با رئیس و مدیر مرکز

به اطلاع  همشهریان و همکاران گرامی می رساند

ملاقات عمومی  با رئیس و مدیر مرکز سه شنبه همه هفته می باشد .برای هماهنگی با مسئول دفتر تماس حاصل فرمایید
شماره مستقیم 33236378و یا با داخلی 226 و 205.