اطلاعیه
زایمان طبیعی مادر باردار دچار بیماری قلبی در مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین
خبر، فاطمه قویدل. از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت، تلاش می شود بجز در مواردی که از نظر علم پزشکی، لازم است مادر باردار زایمانش به روش سزارین انجام شود، تشویق مادران باردار به داشتن زایمان طبیعی، مأموریتی مهم برای متولیان سلامت شده است و تلاش می کنند با راهنمایی و ارائه آموزش های مناسب، این کار انجام شود. نمونه این موضوع، زایمان طبیعی مادر باردار 28 ساله ای در حاملگی نخستش است.
 
جراحی قلب باز، مانع زایمان طبیعی نشد
الهام رشوند، مامای کارشناس مسؤول بلوک زایمان مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین، درباره این مادر گفت: وی با وجود داشتن سابقه جراحی قلب باز و ادامه زندگی با پیس میکر داخلی، روز 10 شهریور 1395 به روش زایمان طبیعی، نوزاد دختر خود را با وزن دو هزار و 880 گرم، سالم و سر حال در آغوش گرفت.
رشوند با اشاره به اینکه این مادر با درد زایمان به مرکز آموزشی - درمانی کوثر مراجعه کرد و با توجه به مشکلات چندین ساله قلبی، برای وی مشاوره قلب انجام شد؛ اظهار کرد: پس از مشاوره قلب، انجام زایمان طبیعی یا سزارین، وابسته به نظر متخصصان زنان اعلام شد که با همکاری خوب  بیمار، در نهایت، وی موفق به انجام زایمان طبیعی شد.
به گفته مامای کارشناس مسؤول بلوک زایمان مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین، زایمان این مادر باردار تحت نظر دکتر طلعت دباغی، متخصص زنان و زایمان مرکز انجام شد. وی افزود که با توجه به مشکلات قبلی، این مادر به مدت 24 ساعت در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر بود و به لطف خدا، مادر و نوزاد در سلامت کامل به سر می برند.
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir