اطلاعیه
کارگاه انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و اخلاق پرستاری در بیمارستان کوثر قزوین برگزار شد

کارگاه انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و اخلاق پرستاری در  بیمارستان کوثر قزوین برگزار شد 

کارگاه انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و اخلاق پرستاری در  بیمارستان کوثر قزوین کارگاه که با هدف گروه  : پزشک، رزیدنت ،پرستار ،ماما، کادر اداری

در مورخه  30/10/1394ساعت 11:30-9:30 در محل سالن کنفرانس بیمارستان کوثر با سخنرانی آقای دکتر شیخی و آقای مرادی برگزار شد . سخنرانی در مورد انطباق درمان با موازین اسلامی و اخلاق پرستاری با ذکر مثال و پرسش و پاسخ انجام شد .