اطلاعیه
کارشناس ارشد تغذیه، مادران شیرده را برای داشتن تغذیه مناسب و سالم، راهنمایی می کند

در مرکز آموزشی -  درمانی کوثر قزوین

کارشناس ارشد تغذیه، مادران شیرده را برای داشتن تغذیه مناسب و سالم، راهنمایی می کند

در مرکز آموزشی – درمانی کوثر قزوین، مادران شیرده نه تنها به صورت حضوری هنگام بستری بودن در مرکز که به صورت تلفنی پس از مرخص شدن، توسط کارشناس ارشد تغذیه درباره نحوه تغذیه سالم و مناسب، آموزش می بینند.

دکتر محمدرضا ملکی، رییس این مرکز با بیان مطلب فوق افزود که به همین منظور در بخش نوزادن، کلاس های آموزش هفتگی تغذیه برای مادران، ویژه دوران شیردهی به نوزاد برگزار می شود. ایشان با اشاره به اینکه مدیریت این کلاس ها با کارشناس سلامت مرکز است؛ افزود: مسؤول تغذیه مرکز نیز به عنوان مربی حضور داشته و ضمن اینکه آموزش لازم را ارائه می دهد، به سؤوالات مادران به صورت حضوری و تلفنی در حین بستری و حتی بعد از ترخیص نوزاد، پاسخ می دهد.

به گفته این مقام مسؤول، مشاور تغذیه مرکز آموزشی – درمانی کوثر قزوین، همه روزه آماده انجام مشاوره تغذیه برای مادران باردار دارای معرفی نامه از پزشکان است. خبر، محمد کشاورزصالح.