اخبار
مرکز آموزشی و درمانی کوثر نیز آماده باش شد

1400/1/19 پنجشنبه

دکتر ابوطالب سیمیاری، رئیس مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین ،ضمن بازدید از بخش تجهیز شده برای بیماران کرونا در این واحد درمانی گفت : با اعلام پلان C معاونت محترم درمان استان، در خصوص افزایش تخصیص تخت های بیمارستانی به بیماران مبتلا به کرونا،طبق برنامه ریزی انجام شده 20 تخت بیمارستانی  و 1 تخت مراقبت های ویژه ( ICU)  در بیمارستان کوثر برای  بستری بیماران  کووید 19آماده و تجهیز شده است .