اخبار
اهدا 1000 عدد ماسک توسط همکار بازنشسته

1399/10/23 سه‌شنبه

فرزانه مختاری پور مددکار بازنشسته مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین در اقدامی خداپسندانه تعداد هزار عدد ماسک به این مرکز درمانی هدیه نمودند .