اخبار
شماره حساب موسسه خیریه بیمارستان کوثر

1399/9/25 سه‌شنبه

از ان جایی که بعضی از مددجویان مراجعه کننده به این مرکز از اقشار اسیب پذیر و نیازمند می باشند، به منظور حمایت وکمک به این عزیزان  تفاهم نامه کمک های دوطرفه با شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی جهت پیشبرد اهداف خیرخواهانه تنظیم گردیده است .

همچنین در تاریخ 10/02/1399 موسسه غیر تجاری خیریه بیمارستان کوثر قزوین، به شماره ثبت 1112 به شناسه ملی 14009107725 ثبت شده است.

راه های مشارکت:

شماره حساب بانک رفاه شعبه مرکزی:  296968468

شماره شبا:   260130100000000296968468IR

شماره کارت: 5894637000102688

به نام موسسه غیرتجاری خیریه بیمارستان کوثر قزوین برای دریافت کمک های مالی خیرین محترم می باشد .