اخبار
امکان بهره مندی بانوان شاغل از ورزش صبحگاهی

1399/6/29 شنبه

امیررضا اکبری نیا مدیر مرکزآموزشی درمانی کوثر گفت : با هماهنگی های به عمل آمده با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین، امکان استفاده از فضای ورزشی سرباز واقع در پشت مرکز کوثر جهت ورزش صبحگاهی بانوان همکار شاغل در بیمارستان کوثر  از تاریخ 01/07/ 1399 مهیا شده است.

وی گفت : علاقمندانی که تمایل به شرکت در برنامه ورزش صبحگاهی را دارند؛ می باید در سایت فدراسیون پزشکی (www.ifsm.ir) به صورت آنلاین وارد شده و دراسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت کارت بیمه ورزشی اقدام نمایند.