اخبار
گرامی داشت دهه کرامت و جشن میلاد امام رضا (ع)

1399/4/18 چهارشنبه

به مناسبت میلاد سراسر برکت امام هشتم و گرامی داشت دهه کرامت ،با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و به منظور تقویت روحیه همکاران با مشارکت بسیج جامعه پزشکی ،سرود و مدحیه سرایی در حیاط بیمارستان برگزار شد .