اخبار
آزمون غیرحضوری عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسلامی

1398/8/13 دوشنبه

 آزمون دوره غیرحضوری "  عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی-اسلامی" به میزان 12 ساعت،  به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه در نیمه دوم آبان ماه سال جاری برگزار گردد.  منبع آموزشی دوره فوق (فایل پیوست) می  باشد.