اخبار
 آزمون دوره غیرحضوری پرسشها و پاسخ های ویژه محرم

1398/6/25 دوشنبه

 آزمون دوره غیرحضوری " پرسشها و پاسخ های ویژه محرم" به میزان 12 ساعت،  به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.
جهت دریافت کتابچه اینجا کلیک کنید