اخبار
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی

1396/7/2 يكشنبه

 
همزمان با 4500 پایگاه درسراسر کشور مجمع جهانی  علی اصغر (ع ) در بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر این برنامه طبق روال همه ساله در اولین جمعه ماه محرم ساعت 9 صبح با حضور نمایندگان این مجمع بر بالین نوزادان برگزار شد .