اخبار
کمک به بیمار به دور از هر گونه قضاوت همواره اولویت نخست یک پزشک است
در کارگاه آموزشی اخلاق پزشکی که توسط آقای دکتر  امیر محمد کاظمی فر متخصص پزشکی قانونی  در تاریخ 18 مرداد  در مرکز آموزشی و درمانی کوثر برگزار گردید ، عنوان شد:
اخلاق پزشکی‌ مجموعه‌ای از ارزش هاست که بر روابط پزشک و بیمار حاکم است. در این تعریف، کمک به بیمار به دور از هر گونه قضاوت ، و به دور از دیدگاه جنسی‌ ،دینی ، رنگ پوست و قومیت همواره الویت نخست یک پزشک است. دانش پزشکی‌، و به تابع آن‌ رابطه ما بین پزشک و بیمار آن چنان مهم بوده که همواره در درازنای تاریخ، دستخوش تغییرات شگرف بوده است، چرا که در میزان اطلاعات بین بیمار و پزشک، تعادلی برقرار نیست.اخلاق پزشکی دانشی میان رشته ای است که موضوع آن مسائل و مباحث اخلاقی در حوزه ی علوم پزشکی است.
این مسائل و مباحث در شاخه های مختلف علوم پزشکی به عنوان حرفه، پژوهشهای پزشکی و سیاستگذاری نظام سلامت مطرح هستند .برخی مسائل و پرسش ها در حوزه اخلاق پزشکی سابقه ای دیرینه دارند و در متون کهن پزشکی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته اند مثل سقط جنین و رابطه پزشک و بیمار .
همچنین ایشان افزودند هدف آموزش اخلاق حرفه ای انتقال اطلاعات و یافته های علمی نیست. بلکه تصحیح و  تقویت انگیزش، ارتقاء مهارت، افزایش توان وتحول نگرش از اهداف عمدۀ آموزش اخلاق حرفه ای است.
این سمینار برای پزشکان اعضا هیات علمی ،پزشکان مقیم ،دستیاران ،سوپروایزران ،کارورزان و دانشجویان  رشته پزشکی برگزار شدو هدف برگزاری این دوره آشنایی بیشتر مدعوین با مباحث اخلاق حرفه ایی و پزشکی ،حفظ حریم خصوصی ،مفاهیم اخلاق در دین مبین اسلام ،رضایت و رازداری بود .