اخبار اسلایدی
راه اندازی برنامه جدید نرم افزار اطلاعات بیمارستانی بیمارستان کوثر

1399/7/9 چهارشنبه

امیررضا اکبری نیا مدیر مرکزآموزشی درمانی کوثر گفت : با توجه به مشکلات نرم افزاری در بخش ها و ضعف پشتیبانی نرم افزار قبلی ،با رای زنی ها و پیگیری های صورت گرفته با تخصیص اعتبار و خرید سرور ،نرم افزار شرکت تیراژه رایانه نصب و راه اندازی گردید .    

وی گفت :  به منظور یک پارچه سازی نرم افزار  جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS)  با سایر مراکزدرمانی  با مساعدت معاونت توسعه و انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی برنامه جدید HIS بیمارستان کوثر راه اندازی شد.

وظیفه اصلیHIS، جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات به صورت یکپارچه و استقرار یک سیستم پردازش، بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطلاعات اداری برای تمامی فعالیت‌های مربوط به بیمارستان است. در  سیستم اطلاعات بیمارستانی، داده‌ها به صورت منسجم در پایگاه  ذخیره می‌شوند و در دسترس کاربران مجاز، در محل و در زمانی که داده‌ها مورد نیاز است قرار داده می‌شوند. این برنامه علاوه بر دارابودن امکانات بیشتر نسبت به برنامه قبلی، نظم و سرعت دسترسی به اطلاعات را برای کاربران تسهیل می نماید .  

اکبری نیا افزود : به همین منظور با حضور دکتر خوانساری ، علیرضانصیری ، ولی اله حسنیان  جلسه ای در دفتر مدیریت برگزار و براساس نیازهای مرکز ،تصمیمات اساسی اتخاذ گردید .جلسات بعدی برای  هماهنگی های داخلی، با حضور بهرام ایراندوست ،محمد مهدی فرحانی و حسین نفری  کارشناسان انفورماتیک و مهندسین معرفی شده از شرکت تیراژه تنظیم و برگزار شد .هفته آخر شهریور طی جدول زمان بندی اعلام شده،  کاربران  ،در چند جلسه آموزش این برنامه شرکت نموده و به صورت حضوری و انلاین  رفع اشکال گردید.این نرم افزار از تاریخ اول مهر ماه شروع به کارنموده است .