اخبار اسلایدی
برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ای، رازداری و ارتباط با بیمار و روابط سازمانی

1399/7/6 يكشنبه

 در راستای دستیابی به اهداف آموزشی ودرمانی و با هدف ارتقا و اصلاح دیدگاه همکاران در خصوص اخلاقیات و رازداری در مراکز درمانی توسط کارکنان  و بهبود روابط سازمانی در بین کارکنان ، دوره آموزشی اخلاق حرفه ای   در مرکز آموزشی و درمانی کوثر برگزار شد.

 نحوه اصلاح دیدگاه همکاران ، تعامل با بیماران و مراجعین، تحلیل مشکلات اخلاقی رخ داده در جوامع و زمان های گذشته از اهم مباحث این دوره بود. اصلاح تعاملات با بیمار و همراهان ایشان می تواند مشکلات ناشی از تعارضات را حل نموده و از بروز مشکلات آتی پیشگیری نماید.

جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای، رازداری و ارتباط با بیمار و روابط سازمانی به صورت مجازی در تاریخ سوم مهرماه  99 توسط فرحناز محمد خانی ها کارشناس ارشد پرستاری وسوپروایزر آموزشی  این مرکز برگزار گردید.