اخبار اسلایدی
برای حمایت از تولیدات داخلی انجام شد  راه اندازی دستگاه اتوکلاو  500 لیتری ایرانی در مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین

1399/6/3 دوشنبه

امیررضا اکبری نیا، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین با گفتن اینکه اتوکلاوها یکی از دستگاه های پُرکار و اثرگذار بیمارستان ها هستند و اگر استاندارهای لازم را نداشته باشند، می تواتد بسیار خطرساز  باشند؛ اظهار کرد: دستگاه اتو کلاو قبلی مرکز با حجم 300 لیتر کم ظرفیت، قدیمی و مستهلک  بود؛ بنابر این با پیگیری های معاونت درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای حمایت از تولیدات داخلی، دستگاه جدید از یک شرکت ایرانی با حجم 500 لیتر  و دارای 2در خریداری، نصب و راه اندازی شد.