اخبار اسلایدی
برای اولین بار  آموزش کارکنان درمانی مرکز تخصصی بیماری های زنان قزوین، آنلاین برگزار شد

1399/4/18 چهارشنبه

امیررضا اکبری نیا، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: نیاز به استفاده از روش های نوین آموزشی از یک سو و تداوم ویروس کرونا از سوی دیگر، همچنین الزام برگزاری آموزش های ضمن خدمت ویژه کارکنان درمانی و اداری باعث شد نشست های آموزشی کادر درمانی برای اولین بار به صورت آنلاین برگزار شود.

وی اظهار کرد که این دوره با عنوان «ثبت اطلاعات بیمار در پرونده، گزارش نویسی و تشخیص پرستاری» توسط فرحناز محمدخانی ها، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی و درمانی کوثر، برای همکاران پرستار و ماما برگزار شد.

مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر اظهار کرد: برای بالا بردن کیفیت و نهادینه کردن سرفصل آموزش ها، تکلیف عملی در سه محور ارایه شده، توسط  مُدرّس نشست به همکاران ارائه شد. وی ادامه داد که آزمون این دوره  نیز به صورت آنلاین در سامانه خدمات الکترونیک  انجام خواهد شد.

گفتنی است، شیوع بیماری کووید 19 مدتی در برگزاری نشست های آموزشی وقفه ایجاد کرده بود که این تهدید، تبدیل به فرصت برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین و غیرحضوری برای کارکنان شد و مصوب شد این روال ادامه داشته باشد.