اخبار اسلایدی
تاسیس موسسه خیریه بیمارستان کوثر قزوین

1399/3/8 پنجشنبه

موسسه خیریه بیمارستان کوثر، در تاریخ 1399/02/10  با هدف انجام امور خیر در قزوین تأسیس و در سال 1399 با شماره ثبت 1112 به شناسه ملی 14009107725 به ثبت رسیده است.
این موسسه دارای ماهیت غیر سیاسی ، غیر تجاری، غیر انتفاعی، غیر دولتی، دواطلبانه و عام المنفعه بوده و تحت عنوان مؤسسه خیریه در موضوع امور خیریه و نیکوکاری و حمایت از بیماران با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .