اخبار اسلایدی
در سال 98 ، کادر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، مشارکت بیشتری در ارائه پیشنهادها  داشته اند

1399/2/15 دوشنبه

به گزارش دبیر نظام مشارکت مرکز در سال 98 همکاران مشارکت  بیشتری در ارائه پیشنهادها  داشته اند. دوازده ماه منتهی به دی ماه 97، تعداد 114 پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و در مدت مشابه سال 98 ،تعداد 138 پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت که رشد 21 درصدی را نشان می دهد .

امیررضا اکبری نیا مدیر مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت : کارکنان هر  سازمان  به  دلیل  داشتن نظرات و افکار   متفاوت ، با ارز ش ترین سرمایه  ها   به حساب  می آیند . مشارکت  دادن  کارکنان  در تصمیم  گیری های  امور سازمان  به فعال سازی آنها  برای تحقق  کارآمدتر  و اثربخش تر اهداف سازمانی  کمک می کند.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی برگزاری جشنواره ای ، پیشنهادها و دبیران برتر  نظام پیشنهادها در سال 98 را انتخاب نموده و به نفرات برتر پیشنهاد دهنده جوایز و لوح تقدیر اهداء نمود . طی این مراسم ، خانم ها منیر پور شمسیان و آزیتا کاکاوند همکاران مرکز آموزشی درمانی کوثر به عنوان پیشنهاددهنده برتر و مرضیه جعفری به عنوان دبیر برتر ،در سطح دانشگاه علوم پزشکی قزوین انتخاب شدند.

مرضیه جعفری دبیر کمیته  پیشنهادها دلیل رشد آمار مشارکت همکاران مرکز را  سامانه ای شدن ثبت پیشنهادها از سوی وزارت بهداشت و درمان  عنوان کرد .