اخبار اسلایدی
دکتر راوری :دخالت های نابجا در امر زایمان طبیعی در روند شیردهی نوزاد اختلال ایجاد می کند

1397/6/1 پنجشنبه

کارگاه آموزشی یک روزه شیر مادر با مشارکت معاونت درمان و بهداشتی و سایر مراکز درمانی ، برای اساتید و هسته آموزشی دانشگاهی تغذیه با شیرمادر و کارشناسان شیرمادر بیمارستان های دوستدار کودک قزوین در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کوثر(زنان و زایمان) برگزارگردید.

دکتر محمود راوری متخصص اطفال و عضو هسته آموزشی و انجمن کشوری ترویج تغذیه با شیرمادروزارت بهداشت و آموزش پزشکی، در کارگاه آموزشی ساعت اول تولد که در قزوین برگزارشد، گفت:دخالت های نابجا در امر زایمان طبیعی می تواند در روند تماس پوست با پوست مادرو نوزاد مشکل ایجاد کرده و توانایی نوزاد برای گرفتن سینه مادر را با مشکل روبرو نماید که این امر هم در شیردهی نوزاد اختلال ایجاد می کند.

عضو هسته آموزش تغذیه با شیرمادر در این کارگاه اضافه کرد: مراقبت های قبل از بارداری، تغذیه مناسب در دوران قبل و حین بارداری و مراقبت های نوزاد بعد از تولد در رشد و تکامل کودکان تاثیر بسزایی دارد. در زایمان هایی که بطریقه سزارین انجام می شوند نوزادان حدود ده تا بیست درصد کمتر از زایمان بطریقه طبیعی می توانند شروع تغذیه با شیرمادر داشته باشند.

دکتر راوری همچنین افزود: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در زایمان بطریقه سزارین باید با کمک پرسنل آموزش دیده انجام شود زیرا در زایمان هایی که سزارین صورت میگیرد شروع تغذیه با شیر مادر به تاخیر افتاده و امکان استفاده از شیر کمکی در این نوزادان بالا   می رود.

وی گفت: کاهش درد در مادران در حال زایمان در موفقیت شیردهی مادر موثر بوده و می تواند در مادری که از مسکن های مناسب استفاده کرده است و در هوشیاری مادر و نوزاد تاثیری نگذاشته است، شیردهی موفقی را پیش بینی کرد. حتی دیده شده است وقتی همراه آموزش دیده (DOULA) در کنار مادر در حال زایمان قرار میگیرد 50 درصد از موارد سزارین ها کاهش پیداکرده و این امر در تغذیه با شیرمادر بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.

دکتر راوری، عدم اعتماد به نفس مادر در هفته اول تولد را در عدم موفقیت نوزاد در تغذیه با شیرمادر مهم توصیف کرد و گفت: آموزش پدران و شرکت آنها در کلاس های آموزشی آمادگی برای زایمان می تواند بعنوان حامی مادر نقش بسزایی ایفا نماید. در کمک به مادر، دید خانواده ها و نزدیکان به شیر دهی با شیر مادر، فرهنگ های مختلف جوامع و حتی دید رسانه ها در تشویق مادران به شیر دهی با شیرمادر بسیار با اهمیت بوده و باید برای آن برنامه ریزی کرد.

ایشان در پایان از آرامش و نگاه مادر و نوزاد، طبیعی بودن قندخون نوزاد، کاهش گریه و استرس نوزاد، آزاد شدن اکسی توسین در مادر، تقویت سیستم ایمنی نوزاد، کاهش زردی در نوزاد، عدم کاهش درجه حرارت نوزاد بعنوان مزایای تماس زودرس پوست با پوست مادر و نوزاد نام برد و بر آموزش مادران و خانواده ها و انجام آن در اتاق های زایمان تاکید نمود.