اخبار اسلایدی
روز جهانی کودک مبارک باد هر کودک در جهان نشانه ای از خداوند ست

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده 
شعار هفته جهانی کودک
کودک زیر چتر ایمان 15/7/96      شنبه
کودک در پناه خانواده 16/7/ 96       یکشنبه
کودک محیط زیست  میراث فرهنگی 17/7/ 96      دوشنبه
کودک سلامت وایمنی 18/7/96       سه شنبه
کودک وفن آوری های نوین 19/7/96       چهار شنبه
کودک کتاب ومحصولات فرهنگی 20/7/ 96        پنج شنبه
مفهوم کودکی 21/7/96        جمعه