اخبار اسلایدی
عیدسعید غدیر خم مبارک
حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان
با عرشیان و فرشیان است ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم