اخبار اسلایدی
زادروز حکیم عالی قدر بوعلی سینا و روز پزشک فرخنده باد
دیدار صمیمانه مسئولین و تعدادی از همکاران مرکز از پزشکان برای قدردانی اززحمات  این عزیزان و تبریک روز پزشک