اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=203a47ea-2462-4ab9-abc8-9e99e9f893e5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=41aae829-8199-42a5-9512-e44fd0a25090

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a89aee7c-aca5-4f73-8980-197d1b790e0f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ca73a302-22a2-48bf-ac5e-2acf94afbdd0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a4de6a41-601e-4287-a3c2-fd0f3e998c9d

اخبار
جشن روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی کوثر
روز رادیولوژی بر تمام همکاران محترم مبارک و فرخنده باد . 
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی
همزمان با 4500 پایگاه درسراسر کشور مجمع جهانی  علی اصغر (ع ) در بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد
وضعیت تکریم ارباب رجوع در بیمارستان کوثر
دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع با سخنرانی مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد
مزایده ها