آلبوم تصاوير
شنبه 5 مهر 1399 بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور فرزندان شهدا
ایثارگران 1   
1399/7/5 شنبه
ایثارگران 5   
1399/7/5 شنبه
ایثارگران 4   
1399/7/5 شنبه
ایثارگران 3   
1399/7/5 شنبه

ایثارگران 6   
1399/7/5 شنبه
ایثارگران 2   
1399/7/5 شنبه