اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=816b4371-5032-49b3-8c42-e0bc8429ff38

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=81bfc910-db7c-46a9-af38-f8236247bf5d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=996e23e7-e6c4-41fe-8fa8-ba53e79b457f

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1d06e631-91f6-44a7-a316-484870bb6045

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=634a93c8-48a6-4bec-9133-aa283fe26fc9

اخبار
جشن روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی کوثر
روز رادیولوژی بر تمام همکاران محترم مبارک و فرخنده باد . 
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی
همزمان با 4500 پایگاه درسراسر کشور مجمع جهانی  علی اصغر (ع ) در بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد
وضعیت تکریم ارباب رجوع در بیمارستان کوثر
دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع با سخنرانی مدیر توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد
مزایده ها