محتوای صفحه داخلی

موقعیت مکانی
در ضلع جنوبی بیمارستان، سمت چپ درب ورودی و جنب واحد آزمایشگاه
تعداد اتاق ها  و فضاهای بخش
اتاق های تصویربرداری،  اکوکاردیوگرافی سونوگرافی، ماموگرافی، پذیزش، تاریکخانه، رختکن پرسنل، رختکن بیمار، اتاق فرمان و سرویس های بهداشتی جداگانه بیمار و پرسنل 
تجهیزات بخش
دستگاه های : ماموگرافی تمام دیجیتال، سونوگرافی (ساده و کالر داپلر)، رادیولوژی ثابت، رادیولوژی پرتابل ( مستقر در بخش های ICU,NICU )، پروسسور ( ظهور و ثبوت اتوماتیک کلیشه ها )، فشار سنج
سسیتم رایانه و پرینتر، ترالی اورژانس، کپسول های اکسیژن، کپسول های اطفاء حریق، قفسه داروهای مورد نیاز برای مقابله با حساسیتهای ناشی از مواد حاجب
وسایل حفاظت فردی : پاراوان سربی، روپوش سربی، دستکش سربی، محافظ تیروئید و محافظ گناد 
نوع خدمات ارائه شده
ماموگرافی دیجیتال
سونوگرافی ( بارداری، BPP, Breast، رحم و ضمائم، کلیه ها ومجاری ادراری، کبد و کیسه صفرا، شکم، نسوج نرم سطحی و عمقی، کالر داپلر نواحی مختلف بدن و... )
رادیوگرافی (قفسه صدری، شکم، ستون فقرات، سرو صورت، اندام های تحتانی و فوقانی، سیستم ادراری،HSG  و ... )
زمان ارائه خدمات
بیماران سرپایی : روزهای غیر تعطیل – شیفت صبح و عصر
بیماران بستری :  روزهای غیر تعطیل – شیفت صبح و در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل به صورت آنکال برای بیماران اورژانس
ارائه دهندگان خدمات
پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی           1 نفر
کارشناس رادیولوژی                                   2 نفر
کاردان رادیولوژی                                        2 نفر
منشی                                                  1 نفر
خدمتگزار                                                1 نفر
موارد حفاظتی
ساختمانی :  درب ها و دیوارهای  اتاق تصویر برداری سربکوبی شده و اتاق کنترل وجود دارد.
چراغ هشدار دهنده بالای درب ورودی اتاق تصویر برداری هماهنگ با تابش دستگاه فعال می باشد.
فردی :  رادیوگرافی از زنان باردار جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
در صورت اطمینان یا شک به بارداری حتما" قبل از انجام رادیوگرافی پرسنل رادیولوژی را مطلع نمائید.
در صورت نیاز به رادیوگرافی بهتر است در 10 روز اول دوره عادت ماهانه که احتمال بارداری صفر است انجام پذیرد.
در هنگام رادیوگرافی فقط بیمار در اتاق تصویر برداری حاضر باشد.
در صورت نیاز به نگهداشتن بیمار، همراه بیمار باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کند.
دستورالعملهای حفاظتی جهت آگاهی مراجعین در سالن انتظار نصب می باشد.
مسئول واحد: سمیه مجیدی کارشناس رادیولوژی
تلفن داخلی: 274-275


آمادگی های لازم برای انجام  بعضی از سونوگرافی ها و رادیوگرافی ها

 

نوع سونوگرافی آمادگی های لازم
بارداری ( سه ماهه اول ) مثانه پر
بارداری ( بررسی آنومالی ) نیم ساعت قبل از سونو غذاهای شیرین مصرف نمایند
NT & NB نیم ساعت قبل از سونو غذاهای شیرین مصرف نمایند
رحم و ضمائم ( از روی شکم ) مثانه پر
رحم و ضمائم ( ترانس واژینال ) ابتدا مثانه پر سپس مثانه خالی
بیوفیزیکال ( BPP ) نیم ساعت قبل از سونو غذاهای شیرین مصرف نمایند
کلیه ها ومثانه مثانه پر
شکم حداقل 3 ساعت ناشتا
پانکراس در بیماران چاق حتما" آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
کبد و کیسه صفرا حداقل 3 ساعت ناشتا
آپاندیس مثانه پر باشد بهتر است
داپلر IUGR 1 ساعت قبل غذای شیرین مصرف نکند
داپلر اکرتا مثانه پر
داپلر واژینال ابتدا مثانه پر
داپلر شکم آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
داپلرکلیه ها آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
داپلراندام ها نیاز ندارد
سونوگرافی های نوزادان نیاز ندارد
 
آمادگی روده ای :
  • 60 گرم روغن کرچک یا 4 عدد قرص بیزاکودیل بعد از شام سبک ( سوپ ساده ) میل شود.
  • 2 عدد قرص دایمتیکون شب قبل از خواب جویده شود.
  • 2 عدد قرص دایمتیکون صبح یک ساعت قبل از مراجعه جویده شود.
نوع رادیوگرافی آمادگی های لازم
IVP
اوروگرافی ترشحی
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
K.U.B
کلیه ها ، حالب ، مثانه
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
L.S.S
مهره های لومبوساکرال
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Abdomen
شکم
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Barium Enema
باریم انما
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Small bowel series
ترانزیت روده باریک
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Barium meal
معده و اثنی عشر
ناشتا
Barium swallow
مری
نیاز ندارد

 
آمادگی روده ای :
-           60 گرم روغن کرچک یا 4 عدد قرص بیزاکودیل بعد از شام سبک ( سوپ ساده ) میل شود.
-           2 عدد قرص دایمتیکون شب قبل از خواب جویده شود.

-           2 عدد قرص دایمتیکون صبح یک ساعت قبل از مراجعه جویده شود.

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir