محتوای صفحه داخلی
موقعیت مکانی: بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر در طبقه اول بین بخش پره ناتال و Post partom می باشد.
تعداد اتاقها و ساختار فیزیکی بخش: دارای 3 اتاق عمل می باشد (2 اتاق عمل الکتیو و یک اتاق عمل اورژانس) 1 اتاق عمل سرپایی جهت عملهای کوچک ، 1 اتاق جهت نگهداری وسایل لاپاراسکوپی، اتاق ریکاوری، اتاق وسایل تمیز و کثیف، ایستگاه پرستاری، اتاق پزشکان، رختکن پرسنل و دستیاران و دانشجویان ، سرویس بهداشتی و حمام.
ارائه دهندگان خدمات :پزشکان متخصص زنان و بیهوشی و اعضاء هیات علمی، رزیدنتهای زنان و بیهوشی، مربی دانشجویان اتاق عمل و بیهوشی ودانشجویان اتاق عمل و بیهوشی.
گیرندگان خدمت: کلیه مددجویان باردار که نیاز به عمل سزارین دارند و مددجویانی که به هر دلیلی نیاز به جراحی های زنان دارند.
نوع خدمات ارایه شده: عملهایی که در این بخش انجام می شود شامل: هیسترکتومی آبدومینال و واژینال، APR ، توبوپلاستی، لاپاراسکوپی، سیستکتومی، سالپنژکتومی، سالپنگوستومی، سرکلاژ، کونیزاسیون، کورتاژ، D&C ، پنساژ، زایمان طبیعی در اتاق عمل.
تجهیزات بلوک اتاق عمل: چهار تخت عمل ، 5 دستگاه بیهوشی، 2 ست کامل لاپاراسکوپی شامل: مخزن گاز، منبع نور ، دوربین و.... ، ستهای مورد نیاز در اتاق عمل شامل: توبوپلاستی، هیسترکتومی آبدومینال و واژینال، لوله بستن، APR ، توبوپلاستی، لاپاراتومی جراحی، جنرال ست، سرکلاژ، کونیزاسیون، سزارین، D&C، کورتاژ، پنساژ، بیوپسی، لاپاراتومی زنان، لاپاراسکوپی، کتدان، بخیه، تراکئوستومی ، ست زایمان ..
3 عدد تخت ریکاوری، 6 عدد پالس اکسی متر، 3 دستگاه الکتروشوک، 1 دستگاه ECG ، 1 دستگاه لیگاشور، 1 دستگاه ساکشن سیار واکیوم، 3 عدد وارمر نوزاد، 2 عدد ترالی اورژانس بزرگسالان، 1 عددد ترالی اورژانس نوزادان، چراغ UV خطی، 3 دستگاه تصفیه هوا، 1 دستگاه وارمر خون، 1 دستگاه پمپ سرم، 1 دستگاه پمپ سرنگ، 3 دستگاه الکتروکوتر، 5 دستگاه فشار سنج، 1 دستگاه گلوکومتر، 1 دستگاه افتالموسکوپ و اتوسکوپ، 4 عدد کپسول اکسیژن، 4 کپسول CO2 4 عدد کپسول N2O چراغ سیالتیک سقفی دو قمره، 2 چراغ سیالیتیک سیار، 2 عدد ساکشن سانترال ، 6 عدد مانیتور بیهوشی، 2 دستگاه سنجش عمق بیهوشی، 3 عدد سونی کید، 1 عدد سونوگرافی، 1 عدد تخت احیاء نوزاد.
رسالت بخش اتاق عمل: ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی جراحی زنان و زایمان و نوزادان در بالاترین سطح ممکن  از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روشها به تمامی گیرندگان خدمات.
رئیس بخش : خانم دکتر دباغ
مسئول بخش: پروانه عزیز محمدی 
تلفن داخلی بخش: 219-299-239-260-254

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir