محتوای صفحه داخلی
بخشهای N-I.C.U امروزه بیشتر مخصوص نوزادانی هستند که وزنی بسیار کمتراز معمول یا بیماری‌هایی بسیار شدید دارند. بعضی از این نوزادان حاصل بارداری‌های چندقلویی هستند اما بیشترشان نوزادان نارسی هستند که زودتر از زمان مقرر متولدشده‌اند. امروزه زایمان زودرس و روش‌های پیشگیری از آن، توجه بسیاری از متخص ها رابه خود جلب کرده و با اینکه طب نوین با کمک‌های پرستاری به خوبی می‌تواند ازنوزادان نارس تا رسیدن به سن و وضعیت عادی مراقبت و حمایت کند، نمی‌توان منکر شد که پیشگیری از تولد این نوزادان و به تعویق انداختن این زایمان‌ها بسیار ارزشمند‌تراست.
این بخش شامل یک سالن به مساحت 79 متر مربع که شامل هشت تخت مجهز به امکانات کنترل سیستم حیاتی نوزادان بوده وتعداد سیزده پرسنل واحد پرستاری و به صورت مداوم و  یک پزشک فوق تخصص و یک پزشک متخصص نوزادان در این واحد مشغول به فعالیت میباشند.
رئیس بخش : آقای دکتر مرتضی حبیبی 
 
مسئول بخش: محترم توفیقی سرپرستار
تلفن تماس : 76-2236374و82-2236380داخلی 214

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir