محتوای صفحه داخلی
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع و دارای 4تخت فعال میباشد.
 کارکنان بخش : رئیس بخش دکتر الهام طاهایی متخصص بیهوشی و سرپرستار بخش خانم فاطمه پاشازاده کارشناس ارشد مراقبت ویژه پرستاری و 22سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 11 پرستار و 4 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .
 در حال حاضر بیماران در سرویسهای داخلی ، زنان  با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص جهت پیشگیر ی از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
 امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود 4 تخت آی سی یوفعال بهمراه 5دستگاه مانیتور دیواری ،5 دستگاه ونتیلاتور و2دستگاه پمپ سرنگ و2 دستگاه پمپ سرم 4دستگاه تشک مواج ویک دستگاه رادیولوژی پرتابل یک دستگاه ECG و دو دستگاه DC شوک و 1دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن،ساکشن میباشد .
 مقررات خاص بخش:  ساعت ملاقات از ساعت 14:30 تا ساعت 15:30 می باشد . در جهت کاهش انتقال عفونت و حفظ آرامش بیمار و بخش ، برای ملاقات هر بیمار تنها دو نفر از بستگان نزدیک اجازه ورود به بخش را دارند . ملاقاعات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد. همراه بیمار در اسرع وقت دفترچه بیمه بیمار به ایستگاه پرستاری تحویل دهد.  
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان 33236374-6و33236380-2 داخلی 269یا 277را بگیرید .

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir