محتوای صفحه داخلی
موقعیت مکانی:
بخش زایمان ضلع شمال غربی در طبقه اول ومجاور اورژانس مامایی واقع شده است .
امکانات و تجهیزات موجود:
این بخش شامل سه اتاق زایمان لیبر(درد)، یک اتاق حامله های پرخطر ،دو اتاق زایمان فیزیووژیک ، یک اتاق ایزوله ، یک سالن جهت زایمان ، ایستگاه پرستاری و مامایی ، اتاق پزشکان ، رختکن پرسنل مامایی وحمام مددجویان می باشد.
موقعیت زمانی:
 بلوک زایمان به صورت 24ساعته وشبانه روزی آماده ادامه خدمات مامایی می باشد.
ارایه دهندگان خدمات :
پزشکان متخصص زنان واعضای هیات علمی –پزشکان متخصص بیهوشی –رزیدنتهای زنان- پرسنل مامایی- انترنها(دانشجویان پزشکی) –مربیان مامایی-دانشجویان مامایی-تکنسین بیهوشی –پرسنل خدماتی
گیرندگان خدمات :
کلیه مددجویان باردار بستری در بلوک زایمان اعم از زایمانی وتحت نظر
نوع خدمات ارایه شده :
خدمات مامایی شامل انجام زایمان طبیعی وترمیم پارگی ، انجام زایمان فیزیولوژیک ، ارایه روشهای بیدردی زایمان ، کنترل مامایی مددجویان تحت نظر ، کنترل خونریزیهای بعد از زایمان ، ارائه خدمات درمانی جهت پیشگیری از زایمان زودرس ، ارائه خدمات درمانی جهت سقط های قانونی و زیر 22هفته ، ارائه خدمات درمانی جهت کنترل خونریز های سه ماه دوم وسوم ، آماده نمودن مددجویان جهت سزارین (ارژانس وبا اندیکاسیون مامایی) ، ارائه خدمات لیبر درآب ، ارائه خدمات درمانی ومامایی جهت مددجویان پرخطر مانند فشار خون بالا وبیماری های مزمن درمامایی  و....
تجهیزات بلوک زایمان :
دوازده تخت مددجو با کمد کنار تخت ، پنج عدد تخت لیتاتومی زایمان ، شش عدد کات نوزاد ، دو عدد وان آب و تجهیزات پزشکی مانند( فتال مانیتورینگ ، سونیکید ، دستگاه بیهوشی ، دستگاه انتونوکس ، دستگاه الکتروشوک ،  دستگاه کنترل علایم حیاتی ، پالس اکسی متر ، دستگاه واکیوم با کاپ ، ساکشن سانترال وپرتابل ، کپسول اکسیژن پرتابل واکسیژن سانترال ، ترالی اورژانس مادر با کلیه داروهای اورژانسی ، تخت احیای نوزاد ، ترالی اورژانس نوزاد با کلیه امکانات احیا ، وارمر ، دستگاه تی پیسر ، فشار سنج ، گلوکومتر ، دستگاه الکتروکاردیوگرام ، پمپ انفوزیون سرم ، دستگاه بلاد وارمر ، دستگاه تصفیه هواپنام آزما ، چراغ اشعه اولتراویوله ، ست های استریل زایمان و ترمیم و چک دهانه رحم.
رسالت وهدف بلوک زایمان:
ارائه خدمات تخصصی وفوق تخصصی زایمان  و نوزادان در راستای کسب شرایط دوستدار مادر وطرح تکریم ورضایت مادربارداربا چشم انداز ارتقای خدمات درمانی آموزشی در سطح بالاترین مراکز آموزشی درمانی .
رئیس بلوک زایمان : دکتر ونوس چگینی
ماما مسئول بلوک زایمان : فریبا شهبازی 
تلفن داخلی : 229   -  230  

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir