کتابخانه

کتابخانه بیمارستان در سال 1367 به صورت مجزا و مستقل شروع به کار نموده است. هم اکنون کتابخانه بیمارستان دارای حدود 1000 عنوان کتاب فارسی و انگلیسی مربوط به رشته های آموزشی و درمانی مرکز از جمله زنان و زایمان، هوشبری، کلیات پزشکی، مامایی، کودکان، پرستاری، بهداشت عمومی، بیماریهای داخلی، رادیولوژی، جراحی و... می باشد. ظرفیت سالن مطالعه کتابخانه 20 نفر است که مورد استفاده اعضای هیات علمی، دستیاران، اینترن ها و کارکنان مرکز و همچنین دانشجویان سایر مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار می گیرد.
 

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه بیمارستان کوثر     -202110008IR

اهداف:

تامین نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی هیات علمی، دانشجویان، کارآموزان و کارکنان

اطلاع رسانی و گسترش فرهنگ کتابخوانی

ارائه خدمات امانت دادن کتاب و تامین فضا برای مطالعه به بهترین شکل ممکن

چشم انداز:

کسب رتبه برتر در بین کتابخانه های دانشگاهی استان در  ارائه دسترسی بروزترین و گسترده ترین منابع علمی در حوزه بهداشت و درمان به اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و کارکنان این مرکز و دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

جامعه مورد استفاده از خدمات کتابخانه :

اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان مرکز آموزشی درمانی کوثر

اعضای کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین با ارایه کارت شناسایی معتبر

سامانه های نوپا