محتوای صفحه داخلی

برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی زنان ، نوزادان ، بیهوشی ،جراحی و داخلی بیمارستان کوثر در دونوبت صبح و بعد از ظهر

درمانگاه های  فوق تخصصی زنان

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

درمانگاه

1

دکتر ابوترابی

شنبه ویک شنبه

11- 10

پریناتالوژی(مادران پر خطر (

2

دکتر علمی زاده

دوشنبه

12- 10

آنکولوژی )نوبت فقط حضوری وساعت7 صبح )

درمانگاه های تخصصی زنان

ردیف

درمانگاه  کلینیک زنان

روزهای هفته

صبح

بعد از ظهر (کلینیک ویژه)

1

ویزیت توسط  متخصص زنان و زایمان

همه روزه

10- 8

19- 14

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی نوزادان

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

1

دکتر مجابی (فوق تخصص اطفال )

شنبه تا چهارشنبه

11- 10

فقط نوزادان زیر 6 ماه

2

دکتر حبیبی (فوق تخصص اطفال )

سه شنبه

12- 10

تنها نوزادان پره ترم بستری در بخش NICU به صورت فالوآپ ویزیت می شوند

3

دکتر محمدحسینی

پنج شنبه ها

16- 14

فقط ختنه

درمانگاه تخصصی بیهوشی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

1

دکتر فهیم

شنبه تا چهارشنبه

12- 11

درمانگاه تخصصی جراحی و داخلی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

1

دکتر فرشته صفدری (متخصص داخلی )

روزهای شنبه تا دو شنبه

13- 11

2

دکتر ریحانه طاهری مهر (متخصص جراحی عمومی)

شنبه ، یکشنبه

 و چهار شنبه

11- 9

3

دکتر بنفشه عطاپور ( متخصص داخلی )

سه شنبه تا پنج شتبه

13- 11

جهت گرفتن نوبت :

 * به صورت غیر حضوری و تلفنی با  تماس با  شماره 33244970

 * به صورت حضوری و گرفتن نوبت از دستگاه نوبت دهی

 

در هنگام ویزیت پزشک، اولویت با بیمارانی است که در درمانگاه حضور دارند .

وقت داده شده تقریبی می باشد.
 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir