رادیولوژی
آمادگی ها لازم جهت انجام سونوگرافی :


آمادگی ها لازم جهت رادیولوژی :
نوع رادیوگرافی آمادگی های لازم
IVP
اوروگرافی ترشحی
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
K.U.B
کلیه ها ، حالب ، مثانه
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
L.S.S
مهره های لمبوساکرال
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Abdomen
شکم
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Barium Enema
باریم انما
آمادگی روده ای ( رژیم مایعات، ملین و ضد نفخ )
Barium meal
معده و اثنی عشر
6 ساعت ناشتا
Barium swallow
مری
نیاز ندارد

آمادگی روده ای :

-           60 گرم روغن کرچک بعد از شام سبک ( سوپ ساده ) میل شود.
-           2 عدد قرص دایمتیکون شب قبل از خواب جویده شود.
-           2 عدد قرص دایمتیکون صبح یک ساعت قبل از مراجعه جویده شود