محتوای صفحه داخلی
تاریحچه کیمته پژوهشی مرکز :
کمیته پژوهشی بیمارستان کوثر از سال 1391 در قالب یک انجمن علمی –پژوهشی کار خود را با همکاری سوپر وایزر آموزشی و مترون بیمارستان شروع کرد . این انجمن در ابتدا به صورت کار گروهی و با هدف ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی بیمارستان کوثر در راستای اهداف اعتبار بخشی بیمارستان ها کار خود را شروع کرد . در ادامه با تبدیل این انجمن به کمیته پژوهشی اعضا رسالت خود را به صورت جدی تر و هدف دار تر دنبال نمودند .و در قالب این چند سال فعالیت ، موفقیت های قابل توجهی کسب نمودند . ارسال مقالات پژوهشی – آموزشی با هدف بررسی  و ارتقا سطح سلامت مددجویان، ارتقا سطح آموزش و مهارت پرسنل بالینی و غیر بالینی ، ایجاد راهکارهای بررسی حل مشکلات و ارائه راه حلی های حل مساله ، سعی در بر طرف نمودن مشکلات و ایجاد انگیزه  در پرسنل و ایجاد فضا یی علمی و پزوهشی داشته است .
ریاست این کمیته در حال حاضر بر عهده دکتر فاطمه سمیعی راد متخصص پاتولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی است ، دبیر کمیته نیز مهری کلهر کارشناس مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باروری می باشد سایر اعضا این کمیته از پرسنل شاغل در همین مرکز تشکیل شده است.
این کمیته با افتخار از کلیه علاقه مندان و همکاران عزیزی که مایل به همکاری و ارایه راهکار و پیشنهادهای پژوهشی – علمی
می باشند ،جهت همکاری دعوت به عمل می آورد .
این کمیته و اعضا آن سر لوحه کار خویش را اول رضایت ذات حق تعالی از خدمت به خلق و بعد راهگشایی در جهت بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات می داند .
امید است با عنایات حق تعالی هرچه بیشتر در رسیدن به این اهداف گام برداشته و بتوانیم گامی هرچند کوچک ولی موثر در ارتقا سطح سلامت مردم شریف استان قزوتن و سربلندی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و بیمارستان کوثر برداریم .
کلیه اطلاعیه ها و فراخوان های این کمیته از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد .