محتوای صفحه داخلی

خدمات رفاهی:
- بیمارستان برای بیماران پارکینگ ندارد اما از پارکینگ خارج از بیمارستان (کوثر) می توانید استفاده نمایید.

-صندلی چرخدار و برانکارد در قسمت اطلاعات موجود می باشد در صورت نیاز هنگام بستری و یا ترخیص می توانید استفاده نمایید.

- توجه نمایید که وظیفه تهیه کلیه اقلام دارویی و تجهیزاتی مورد استفاده برای بیمار و همچنین تحویل کیف بهداشتی به عهده بیمارستان است .

- جهت رفاه حال بیماران از درخواست ملاقاتی در خارج از ساعت ملاقات جداً خودداری نمایید.

-در هر اتاق جهت همراهان و بیماران امکانات شامل صندلی ، کاناپه در بعضی بخشها یخچال ، تلویزیون ، چند جلد کتاب جهت مطالعه ، امکانات خواندن نماز ، انجام مناسک مذهبی و آب جوش در بخش توسط مدیریت مرکز فراهم می باشد.

خدمات مرکز:

 خدمات ارائه شده در  درمانگاه بیمارستا ن کوثر :

جواب دادن به کلیه سوالات مراجعین به صورت حضوری و تلفنی

نوبت دهی تلفنی ونوبت دهی حضوری توسط دستگاه

ویزیت بیماریهای زنان (ژنیکولوژی )  و حامله ها

ویزیت نوزادان در درمانگاه همه روزه توسط متخصص وفوق تخصص نوزادان  (دکترحبیبی دکتر مجابی)متخصصین( دکترحسینی ،دکتر ملکی و دکتر محمدحسینی  )

انجام ختنه نوزادان توسط متخصص نوزادان (دکتر ملکی )

انجام کولپوسکپی  توسط دکتر علمی زاده (فلوشیب انکولوژی )

انجام NST  توسط کارشناسان مامایی

گذاشتن IUD   توسط متخصص زنان

انجام پاپ اسمیر توسط متخصص زنان

برداشتن پولیپ توسط متخصص زنان

انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان

 انجام بیوبسی توسط متخصص زنان

کشیدن بخیه توسط پرسنل درمانی

انجام تزریقات بیماران مراجعه کننده به درمانگاه توسط پرسنل پرستاری

دادن جواب پاتولوژی و ارجاع به درمانگاه توسط پرسنل پرستاری

وجود درمانگاه تخصصی(پریناتولوژی ،نازایی ،و انکولوژی ) توسط متخصصی زنان

مسئول درمانگاه و رسیدگی به مراجعین خانم طاهرخانی می باشد

 

خدمات ارائه شده در بخش زایمان  بیمارستا ن کوثر :

اموزش نحوه زایمان بی درد غیر دارویی توسط کارشناسان مامایی بخش زایمان

اموزش نحوه زایمان بی درد دارویی توسط متخصص بیهوشی و کارشناس بیهوشی

انجام زایمان  بی درد به روش اسپینال ،اپیدورال ،آنتونکس ،آروماتراپی ،لیبر در آب ،موسیقی و ماساژدرمانی

انجام زایمان فیزیولوژیک به دستور متخصص زنان و دستیاران

انجام اموزش در طول مدت درد ،نحوه تنفس مددجو ،و زور زدن در موقع مراحل زایمان توسط مامای زایمان

انجام تماس پوست به پوست و اولین تغذیه باشیر مادر در ساعت داول تولد توسط مامای نوزاد

اموزش شیر دهی و مراقبت از بند ناف ونحوه تغذیه مادر و بهداشت ناحیه تناسلی توسط مامای زایمان

مسئول پیگیری مادران و مسئول بخش خانم کشاورز عباسی  می باشد
 


 ارائه شده در بخش اورژانس  بیمارستا ن کوثر:

سونوگرافی های اورژانس ،انجام NST  ، تست فرن توسط  دستیاران زنان

اموزش در مورد علائم هشداردهنده و علائم زایمانی و مراقبتهای بعد از ترخیص به مددجویان توسط کارکنان اورژانس

مسئول پیگیری وضعیت مددجویان خانم بالو مسئول بخش اورژانس

 

خدمات ارائه شده در بخش پره ناتال  بیمارستا ن کوثر :

ارائه خدمات درمانی به مادران پرخطر (پره اکلمسی ،دیابتی ،وپیلونفریت و خونریزیهای دوران حاملگی ،پره ترم لیبر ...  )

توسط متخصص زنان

انجام سونوگرافی سه بعدی جنین توسط خانم دکتر ابوترابی فلوشیب پره ناتولوژی

ارایه خدمات اموزشی در مورد بیماری و نحوه مراقبت از خود ،نوع تغذیه  ،نحوه انجام تزریق انسولین به مادران دیابتی در منزل ،توسط کارشناسان مامایی بخش

مسئول پیگیری بیماران و مسئول بخش خانم شهبازی می باشد
 

خدمات ارائه شده در بخش اتاق عمل بیمارستا ن کوثر :

کلیه اعمال جراحی زنان شا مل سزارین ،توبکتومی ،APR ،  TL،  TVH، EP  توسط متخصصزنان و دستیاران زنان انجام می گردد

اتاق عمل همچنین  مجهز به دستگاههای هیسترسکپی و لاپاراسکوپی می باشد

انجام تماس پوست با پوست و اولین تغذیه با شیر مادر توسط مامای مراقب نوزاد

مسئول پیگیری بیماران و مسئول بخش خانم عزیز محمدی می باشد
 

 خدمات ارائه شده در بخش ICUبیمارستا ن کوثر :

فیزیوتراپی بیماران روزانه توسط کارشناس فیزیوتراپی  انجام میگردد

ارایه کلیه خدمات پرستاری شامل مراقبت های پرستاری ،اموزش به بیمار ویا به همراه بیمار (درصورت بیهوش بودن بیمار )توسط کارشناس پرستاری بخش انجام می شود

مسئول پیگیری وضعیت بیماران و مسئول بخش خانم پاشازاده می باشد

 

خدمات ارائه شده در بخش بعد از زایمان بیمارستا ن کوثر :

 ارائه خدمات درمانی به مادرانیکه زایمان طبیعی و سزارین نموده توسط متخصص و دستیاران زنان انجام می شود

طرح هم اتاقی مادر و نوزاد و تغذیه باشیر مادر در این بخش توسط کارکنان داده می شود

ویزیت نوزادان در هرشیفت توسط فوق تخصص ومتخصص نوزادان انجام میشود

انجام ختنه نوزادان توسط  متخصص نوزادان

اموزش شیر دهی و بررسی مشکلات مادران شیر ده توسط کارشناسان مامایی و پرستاری

اموزش نحوه مراقبت از خود بعد از عمل ومراقبت از ختنه نوزاد و  مراقبت از بند ناف توسط کارکنان

اموزش ارجاع به درمانگاه پس از ترخیص توسط کارکنان

انجام واکسیناسیون و انجام شنوایی سنجی و انجام تست های تیروییدی توسط کارشناسان مربوطه

ارائه امار انجام واکسیناسیون به مرکز بهداشت توسط کارمان

مسئول پیگیری وضعیت بیماران و مسئول بخش خانم توسلی می باشد

 

 خدمات ارائه شده در بخش جراحی  بیمارستا ن کوثر :

بستری عمل های اورژانس مثل کورتاژEP  PID     و عمل های الکتیو (APR     TAH    TVH و توپوپلاستی سیستکتومی و توبکتومی و..... ) توسط متخصص زنان و اعضای هیئت علمی و دستیاران

بستری مجددبیمارانیکه دچار عوارض بعدازعمل شده اند

انجام اموزش مراقبت های قبل و بعد از عمل توسط کارشناسان پرستاری بخش

مسئول پیگیری بیماران و مسئول بخش خانم قریشی می باشد

 

 خدمات ارائه شده در بخش نوزادان  بیمارستا ن کوثر :

ارایه خدمات درمانی به نوزادان توسط فوق تخصص و متخصص نوزادان

انجام کلیه خدمات پرستاری و اموزش به مادران درموردبیماری نوزاد و اموزش شیر دهی و انجام مراقبت اغوشی جهت نوزادان نارس ومراقبت های بعد از ترخیص و توانمند سازی مادران توسط کارشناسان بخش

انجام تست های تیروییدی توسط خانم مراحل

غربالگری شنوایی سنجی توسط کارشناسان بهزیستی

مسئول پیگیری بیماران و مسئول بخش خانم کاکاوند  می باشد

 

 خدمات ارائه شده در بخشNICU  بیمارستا ن کوثر :

ارایه کلیه اقدامات تخصص جهت نوزادان بدحال توسط فوق تخصص و متخصص نوزادان

پذیرش نوزادان بدحال از کل استان توسط پزشکان نوزادان درصورت نیاز

پاسخگویی به مشکلات پزشکی نوزادان اقای دکتر حبیبی در شیفت صبح و در شیفت عصر و شب پزشکان مقیم متخصص نوزادان

ارائه خدمانت پرستاری به نوزادان بدحال و اموزش به مادران در رابطه با بیماری نوزاد و شیر دهی نوزاد توسط کارشناسان پرستاری

مسئول پیگیری بیماران و مسئول بخش خانم شمایلی می باشد

 

 خدمات ارائه شده در کلاس های آمادگی زایمان بیمارستا ن کوثر:

اموزش به مادران باردار از هفته 20 بارداری به مدت 8جلسه به صورت تن ارامی توسط کارشناس مامای خانم طباطبایی

 

 خدمات ارائه شده توسط کارشناس سلامت نوزادان  بیمارستا ن کوثر :

برگزاری کلاس های آموزشی به مادران در بخش نوزادان

اموزش و توانمند سازی مادران نوزادان نارس در بخش نوزادان

اموزش انجام ماساژ و مراقبت اغوشی وحمام دادن و نحوه شیر دهی نوزاد نارس

پایش شیر مادر 2 بار در سال

پیگیری نوزادان نارس پس از ترخیص از طریق تماس تلفنی به مادران

اموزش به پدران در رابطه باشیرمادر

مسئول پیگیری و اموزش خانم فلاح می باشد

 

  انجام طرح های تحقیقاتی توسط واحد تحقیقات و رابط کمیته پژوهش خانم محمدخانی ها می باشد

 

برگزاری مشاور شیر دهی توسط کارشناس اموزش خانواده خانم مراحل انجام می شود

 

انجام تست های غربالگری شنوایی سنجی توسط کارشناسان بهزیستی انجام می شود