اخبار
شیر مادر، نقش مهمی در ارتقای ایمنی نوزاد و پیشگیری از بیماری های خطرناک دارد
دکتر محمدرضا ملکی، متخصص اطفال، به مناسبت روز جهانی شیر مادر، در گفتگویی با روابط عمومی این مرکز، اظهار کرد: شیر مادر، نقش مهمی در ارتقای ایمنی نوزاد و پیشگیری از بیماری های خطرناک دارد
ایشان با تأکید به اینکه شیر مادر، جذب بسیار خوبی در دستگاه گوارش شیرخوار دارد و منطبق با نیازهای اوست؛ عنوان کرد: تغذیه مناسب مادر، آموزش تکنیک صحیح شیردهی و شیردهی مکرر و پیوسته و بر اساس نیازهای شیرخوار، عوامل مهمی در حفظ و تداوم شیر دهی است.
به گفته رییس مرکز آموزشی – درمانی کوثر قزوین، برای حفظ و تداوم شیردهی، علاوه بر موارد فوق، حمایت های روحی و عاطفی همسر و آموزش کارشناسان مجرب از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
پیشگیری از بروز کمبودهای تغذیه ای در شیرخوار
دکتر ملکی، مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را پس از تولد نوزاد، شامل: پیشگیری از نغییرات دمایی شیرخوار، ارتباط عاطفی مادر و شیرخوار و کمک به ارتقای فرایند رشد و تکامل نوزاد عنوان کرد.
این پزشک متخصص اطفال، مزایای شروع به موقع تغذیه با شیر مادر را برای مادر و نوزاد، پیشگیری از کمبودهای تغذیه ای شیرخوار و موفقیت بالاتر برای شروع، حفظ و تداوم شیردهی دانست.
 
شیرافزاهای گیاهی، در اما و اگر
دکتر ملکی درباره نقش شیرافزاهای گیاهی در افزایش شیر مادر، با بیان اینکه مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است که برخی مطالعات، نقش شیرافزاهای گیاهی را سودمند دانسته و برخی نیز این مطلب را تایید نمی کند؛ اظهار کرد: در مجموع، هنوز اتفاق نظر کاملی در زمینه استفاده از شیرافزاهای گیاهی در بین کارشناسان وجود ندارد. ایشان ادامه داد: می توان این گونه جمع بندی کرد که در کنار سایر محورهایی که در رابطه با افزایش شیر مادر مورد تایید کارشناسان است، می تواند اثر هم افزایی داشته باشد.