اخبار
بازدید سرزده دکتر مهرام از مرکز آموزشی درمانی کوثر
 دکتر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 11 شهریور ماه به صورت سرزده در بیمارستان کوثر حضور یافتند و از ارایه خدمات در  بخش های جراحی و بعد از زایمان بازدید نمودند .ایشان درطی این بازدید ، با مددجویان گفت گو داشته و از نحوه ارایه خدمات سوالاتی پرسیدند همچنین از کادر پزشکی و پرستاری مرکز تقدیر و تشکر نمودند . مسئولین مرکز نیز در این بادید دکتر مهرام را  همراهی  نمودند.